Reisvoorwaarden Matoke Tours

Matoke Tours is aangesloten bij het SGR, de ANVR en het Calamiteitenfonds. Wanneer u bij ons een reis boekt, worden de ANVR reisvoorwaarden gehanteerd. Dat geldt zowel voor onze Nederlandse als Belgische boekers! U leest meer daarover op deze pagina. U leest meer daarover op deze pagina.

Op uw geboekte reis zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

Matoke Tours is aangesloten bij ANVR

Op uw geboekte reis zijn de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing. U kunt de ANVR-Reisvoorwaarden vinden op www.anvr.nl/consumentenvoorwaarden.pdf.

Vanwege de avontuurlijke aard van onze reizen en de bijzondere omstandigheden in een aantal landen waar Matoke Tours reizen organiseert, hanteren we in overleg met de ANVR aangepaste aanbetaling- en annuleringsvoorwaarden. Deze wijken dus af van de in de ANVR brochure vermelde reisvoorwaarden, maar zijn goedgekeurd door de ANVR. U vindt deze aangepaste voorwaarden hier.

Matoke Tours is aangesloten bij SGR

Wij zijn aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). U kunt dit controleren via www.sgr.nl. U kunt bij financieel onvermogen van ons en/of een dienstverlener die bij SGR is aangesloten, aanspraak maken op de garantieregeling indien en voor zover de regeling daarin voorziet. Zie hiervoor ook www.sgr.nl (garantieregeling).

Matoke Tours is aangesloten bij Calamiteitenfonds

Wij zijn aangesloten bij het Calamiteitenfonds (CF). U kunt dit controleren via www.calamiteitenfonds.nl. U kunt bij een calamiteit aanspraak maken op de garantieregeling van het CF indien en voor zover de regeling daarin voorziet. Zie hiervoor ook www.calamiteitenfonds.nl.

Op het vervoer verricht door (Nederlandse) luchtvaartmaatschappijen, trein-, ferry- en busmaatschappijen zijn de desbetreffende algemene vervoersvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn aan u beschikbaar gesteld dan wel beschikbaar via hun websites of beschikbaar via www.anvr.nl/vervoersvoorwaarden.

De garantie van het Calamiteitenfonds geldt voor overeenkomsten met consumenten die hetzij woonachtig zijn in Nederland, hetzij vertrekken vanuit Nederland hetzij reizen geboekt hebben die op Nederlandse (.nl) website staan. Dus ook Belgische klanten die bij ons een reis boeken vallen onder het Calamiteitenfonds!

Voor zover noodzakelijk in het kader van de uitvoering van deze reisovereenkomst, geven wij uw gegevens door aan de bovenstaande dienstverlener(s). Wanneer u hier geen prijs op stelt, kunt u dit aan ons doorgeven, maar zijn wij niet aansprakelijk indien die diensten niet of niet juist kunnen worden uitgevoerd, door het ontbreken van deze gegevens.

Acceptatie (en ondertekening) van het boekingsformulier betekent dat u kennis genomen hebt van, en akkoord gaat met, de vermelde voorwaarden op deze pagina. Op uw verzoek sturen wij u kosteloos een exemplaar van de genoemde regelingen en/of voorwaarden toe.

---

Wij hanteren drie afwijkende (reis)voorwaarden die in lijn zijn met de regels en verplichtingen die ANVR ons oplegt. Deze afwijkende voorwaarden vindt u hieronder:

Afwijkend artikel 1, lid 1, aanbetalingen van de reissom
In de nota (die u ontvangt na een boeking) zal een aanbetaling worden gevraagd van 40% (van de totale reissom). Deze dient binnen 2 weken na factuurdatum betaald te worden.

Uiterlijk acht weken voor uw vertrek dient u de restsom te voldoen. Wanneer er minder dan acht weken zit tussen factuurdatum en aanvang van de reis, dient de factuur in één keer volledig betaald te worden.

Artikel 2, lid 1, annulering door de reiziger Wanneer reiziger annuleert hanteren wij onze annuleringsvoorwaarden zoals hieronder beschreven in artikel 2, lid 2.

Artikel 2, lid 2 Bij annulering door de cliënt worden de annuleringskosten doorberekend volgens onderstaande voorwaarden. Uitzondering hierop: gorillapermits, deze kosten van annulering zijn altijd 100%.

Bij reizen zonder gorillapermits gelden de volgende annuleringskosten:

  • Bij annulering (vanaf boekingsdatum op boekingsformulier) tot de 28e dag voor vertrek : 70 % van de reissom
  • Bij annulering tussen de 28e en 14e dag voor vertrek: 80% van de reissom
  • Bij annulering tussen de 14e dag tot 7e dag voor vertrek: 90% van de reissom
  • Bij annulering binnen 7 dagen voor vertrek: 100% van de reissom


Bij reizen met gorillapermits gelden de volgende annuleringskosten:
  • Bij annulering (vanaf boekingsdatum op boekingsformulier) tot de 28e dag voor vertrek >> 70 % van de reissom (reissom minus kosten gorillapermit) + de volledige kosten van het gorillapermit.

    Uitleg: u boekt een reis van 2800 euro inclusief permit van 550 euro en u annuleert de 30e dag voor u vertrek. Wij brengen dan de volgende kosten in rekening:70% van 2250 euro (2800 euro minus 550 euro) + 550 euro (gorillapermit) = 2125 euro per boeker.

  • Bij annulering tussen de 28e en 14e dag voor vertrek: 80% van de reissom (reissom minus kosten gorillapermit) + de volledige kosten van het gorillapermit
  • Bij annulering tussen de 14e dag tot 7e dag voor vertrek: 90% van de reissom (reissom minus kosten gorillapermit) + de volledige kosten van het gorillapermit
  • Bij annulering binnen 7 dagen voor vertrek: 100% van de reissom (reissom minus kosten gorillapermit) + de volledige kosten van het gorillapermit

Artikel 3, lid 1, Herroeping van een boeking.
Zodra de consument bij ons boekt betreft het altijd een definitieve boeking. Het herroepingsrecht geldt dus niet als u een reis bij ons boekt.

Vragen over de voorwaarden

Vragen over de voorwaarden? Belt u dan naar 073 6123 364 of mail naar info@matoketours.nl