Reisvoorwaarden Matoke Tours

Reisvoorwaarden Matoke Tours

Matoke Tours BV is aangesloten bij het SGR, de ANVR en het Calamiteitenfonds. Deze dekkingen zijn zowel voor onze Nederlandse als Belgische boekers van toepassing! U leest meer over op deze pagina.

Op uw geboekte reis zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

Matoke Tours is aangesloten bij ANVR

Op uw geboekte reis zijn de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing. U kunt de ANVR-Reisvoorwaarden vinden op https://www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf.

Vanwege de avontuurlijke aard van onze reizen en de bijzondere omstandigheden in een aantal landen waar Matoke Tours reizen organiseert, hanteren we in overleg met de ANVR aangepaste aanbetaling- en annuleringsvoorwaarden. Deze wijken dus af van de in de ANVR brochure vermelde reisvoorwaarden, maar zijn goedgekeurd door de ANVR. U vindt deze aangepaste voorwaarden hier.

Matoke Tours is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Matoke Tours BV is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Matoke Tours is aangesloten bij het calamiteitenfonds reizen

Matoke Tours BV is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.

Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: - (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; - de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Wij hanteren drie afwijkende (reis)voorwaarden die in lijn zijn met de regels en verplichtingen die ANVR ons oplegt. Deze afwijkende voorwaarden vindt u hieronder:

Afwijkend artikel 1, lid 1, aanbetalingen van de reissom
In de nota (die u ontvangt na een boeking) zal een aanbetaling worden gevraagd van 40% (van de totale reissom). Deze dient binnen 2 weken na factuurdatum betaald te worden.

Uiterlijk acht weken voor uw vertrek dient u de restsom te voldoen. Wanneer er minder dan acht weken zit tussen factuurdatum en aanvang van de reis, dient de factuur in één keer volledig betaald te worden.

Artikel 2, lid 1, annulering door de reiziger Wanneer reiziger annuleert hanteren wij onze annuleringsvoorwaarden zoals hieronder beschreven in artikel 2, lid 2.

Artikel 2, lid 2 Bij annulering door de cliënt worden de annuleringskosten doorberekend volgens onderstaande voorwaarden. Uitzondering hierop: gorillapermits, deze kosten van annulering zijn altijd 100%.

Bij reizen zonder gorillapermits gelden de volgende annuleringskosten:

  • Bij annulering (vanaf boekingsdatum op boekingsformulier) tot de 28e dag voor vertrek : 70 % van de reissom
  • Bij annulering tussen de 28e en 14e dag voor vertrek: 80% van de reissom
  • Bij annulering tussen de 14e dag tot 7e dag voor vertrek: 90% van de reissom
  • Bij annulering binnen 7 dagen voor vertrek: 100% van de reissom


Bij reizen met gorillapermits gelden de volgende annuleringskosten:
  • Bij annulering (vanaf boekingsdatum op boekingsformulier) tot de 28e dag voor vertrek >> 70 % van de reissom (reissom minus kosten gorillapermit) + de volledige kosten van het gorillapermit.

    Uitleg: u boekt een reis van 2800 euro inclusief permit van 550 euro en u annuleert de 30e dag voor u vertrek. Wij brengen dan de volgende kosten in rekening:70% van 2250 euro (2800 euro minus 550 euro) + 550 euro (gorillapermit) = 2125 euro per boeker.

  • Bij annulering tussen de 28e en 14e dag voor vertrek: 80% van de reissom (reissom minus kosten gorillapermit) + de volledige kosten van het gorillapermit
  • Bij annulering tussen de 14e dag tot 7e dag voor vertrek: 90% van de reissom (reissom minus kosten gorillapermit) + de volledige kosten van het gorillapermit
  • Bij annulering binnen 7 dagen voor vertrek: 100% van de reissom (reissom minus kosten gorillapermit) + de volledige kosten van het gorillapermit

Artikel 3, lid 1, Herroeping van een boeking.
Zodra de consument bij ons boekt betreft het altijd een definitieve boeking. Het herroepingsrecht geldt dus niet als u een reis bij ons boekt.

Vragen over de voorwaarden

Vragen over de voorwaarden? Belt u dan naar 073 6123 364 of mail naar info@matoketours.nl